Här kommer lite regler kring Företagsgåvor samt gåvor till anställda.

Utdraget ur skatteverkets hemsida November 2023 (Se här)